Hardware ke stahování dat z tachografů

Hardware pro stahování dat slouží k tomu, abyste z tachografu nebo karty řidiče dostali data, data se poté dají číst pomocí programu pro vyčítání dat.